jgtyd54wt8o9i09j8j8 uhbihg6f59897yyuh00t6 快速補油特價$800起,全車焗油 $12000起 皮椅翻新,焗部噴油$700起 全套$2800起  
jhuhg89y8pjtojju      
nnnnnnnnnnnnnnnnn vdrfre77 nt7e4qw3rpi546  
johuygt7d5ea387009u o B4  
tyue3w3ui6999otr lh9uyj008tii976hkkmfj hibgighp0jkj08ytt9u  
mjpoiu08y-idwa3 jky78ju7rty-uu90    
vg87t98y78rtwq2qa5u nh978y20yhj90i hy79rjiou  
jhiohih9-oi0i9764 cytdytor8to78t    
       
       
       
       

採用銀箭力架杜邦焗油

30餘年大廠經驗

私 家 車 全 車 焗 油 $12000起 轉 色 面 議頭 車 頂 頭 冚$1600起 快 連 補 油 $800起 其 它 $1200
起   採 用 銀 箭 力 架 杜邦 焗 油 ,( 皮 椅 翻 新 焗 部 噴 油 $700起) ( 全 套 特 價 $2800起 一 年 保 証 )(翻新車鈴$600起) 驗車$1500 下午 一 時 請 電 9555 7658
(立 信 汽 車)(唔 靚 唔 收 錢)

我 們 特 設 「 車 身 部 」 , 專 門 進 行 車 身 矯 正 、 燒 焊 及 焗 油 等 工 程 , 其 中 包 括 : 焗 油 服務 包 括 全 車 翻 噴 、 全 車 轉 色 、 單 件 部 件 焗 油 或 局 部 補 油 , 我 們 自 設 專 業 無 塵 焗 油 房, 車 漆 經 電 腦 調 色 , 保 証 絕 對 原 色 ,矯 正 車 身 損 毀 部 份 車 身 燒 焊 跟 進 並 更 換 車 身 內部 被 撞 毀 的 喉 管 或 玻 璃 等
要 做 好 車 身 焗 油 , 除 了 掌 握 好 調 色 和 焗 油 技 術 外 , 假 若 汽 車 遇 著 比 較 嚴 重 的 碰 撞 ,車 身 需 要 矯 正 , 就 更 考 驗 技 師 的 功 力 。 首 先 技 師 要 判 斷 被 撞 的 部 件 能 否 再 用 , 一 些輕 微 撞 凹 部 件 只 要 打 正 就 可 再 用 , 凹 勘 嚴 重 的 要 用 新 部 件 更 換 。 然 後 要 詳 細 地 檢 查車 架 , 如 有 需 要 可 能 要 進 行 燒 焊 , 確 保 汽 車 的 安 全 性 。 一 些 車 內 的 零 件 、 玻 璃 、 座椅 、 電 燈 或 電 器 亦 需 要 更 換 。 另 外 車 身 內 一 些 喉 管 可 能 被 撞 裂 甚 至 撞 斷 , 而 收 藏 在車 身 內 的 電 線 也 會 被 扯 斷 ; 熟 練 的 技 師 們 會 用 儀 器 細 心 檢 查 , 確 保 所 有 損 壞 部 分 都被 修 理 妥 當 。 我 們 「 車 身 部 」 的 技 師 擁 有 多 年 矯 正 車 身 的 經 驗 , 以 專 業 的 態 度 處 理好 每 一 個 細 節 。

歡迎查詢: 95557658 -27083831 李生
(本公司有汽車打臘洗車服務有意請電查詢)